Commit a4b510c8 authored by Aljaž Starc's avatar Aljaž Starc 🚀
Browse files

Adds main content

parent bcddcf11
Pipeline #2615 passed with stage
in 10 seconds
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>GitPlac - CI/CD</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="nav.css">
<link rel="stylesheet" href="content.css">
</head>
<body>
<nav>
<div class="logo"></div>
<a href="https://gitplac.si">GitPlac.si</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si">Izvorna koda strani</a>
</nav>
<content>
<div class="spacer"></div>
<div class="nav">
<a class="item" href="./index.html">Domača stran</a>
<a class="item active" href="./cicd.html">CI/CD</a>
<a class="item" href="./pages.html">Pages</a>
<div class="item filler"></div>
</div>
<div class="container">
<h1>CI/CD</h1>
<p>
Je koncept avtomatizacije ponovljivih izvedb <a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/introduction/index.html#continuous-integration">prevajanja, testiranja</a>,
<a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/introduction/index.html#continuous-delivery">dostavljanja</a> ter <a href="">nameščanja</a>
programske opreme. Več podrobnosti lahko dobiš v uradni Gitlab-ovi <a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/">dokumentaciji</a>.
</p>
<p>
GitPlac ima nastavljen globalno <a href="https://docs.gitlab.com/runner/executors/kubernetes.html">integracijo z Kubernetes-om</a>,
kar omogoča paralelno izvajanje več job-ov hkrati. Vsak uporabnik ima dostop do časovno neomejenih virov za uporabo CI/CD sistema.
</p>
<p>
Uporabnik si lahko, tako na nivoju projekta kot tudi skupine, doda lastne <a href="https://docs.gitlab.com/runner/">runner-je</a>.
</p>
<h2>Orodja</h2>
<div class="cols">
<dl>
<dt><a href="https://gitplac.si/cts/build-oci">cts/build-oci</a></dt>
<dd>Docker je zelo poenostavil razvoj, a ko pride do kreacije image-ov z uporabi CI/CD sistema pridemo hitro do problema kjer
je za tradicionalen <code>docker build -t image:tag .</code> potrebna uporaba <span class="moreinfo" title="Docker in Docker">DIND</span>.
Za enostavno rešitev lahko uporabiš <a href="https://gitplac.si/cts/build-oci">build-oci</a>.</dd>
</dl>
<dl>
<dt><a href="https://gitplac.si/cts/pyinstaller">cts/pyinstaller</a></dt>
<dd>Za pakiranje Python programa v <code>.exe</code> datoteko lahko uporabiš <a href="https://pyinstaller.readthedocs.io/en/stable/">pyinstaller</a>,
a ko pride do avtomatizacije z uporabi CI-ja pridemo do problema: <code>pyinstaller</code> lahko ustvarja <code>.exe</code>
programe le če je zagnan na Windows sistemu, kar v projektu <code>cts/pyinstaller</code> dosežemo z uporabo Wine-a.</dd>
</dl>
</div>
</div>
</content>
</body>
</html>
content {
grid-column: 2;
grid-row: 3;
display: grid;
grid-template-rows: auto;
}
content > .nav {
display: grid;
grid-template-columns: auto auto auto 1fr;
}
content > .nav > .item {
color: #0077bb;
padding: 1.25em 8px 0 8px;
font-size: 0.8125em;
cursor: pointer;
height: 40px;
border: 1px solid transparent;
}
content > .nav > .item:not(.active),
content > .nav > .item.filler {
border-image: linear-gradient(180deg, rgba(167,215,249,0) 0%, rgb(167, 215, 249) 96%,#ccc 97%, #ccc 100%) 1;
border-right: none;
}
content > .nav > .item.active + .item { border-left: none; }
content > .nav > .item:hover { text-decoration: none; }
content > .nav > .item.active {
border: 1px solid #cccccc;
border-bottom: 1px solid transparent;
background: #ffffff;
}
content > .container {
background: #ffffff;
border: 1px solid #cccccc;
border-top: none;
padding: 23px 0.5em 1.5em;
color: #202122;
font-size: calc(1em * 0.875);
line-height: 1.6;
}
content > .container h1,
content > .container h2 {
color: #222222;
font-size: 28.8px;
margin: 0 0 15px;
padding: 0;
line-height: 1.3;
font-weight: normal;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
}
content > .container h2 {
margin-top: 1em;
font-size: 1.5em;
}
content > .container p {
margin: 0.5em 0;
}
content > .container .moreinfo {
cursor: help;
text-decoration: #0077bb underline dotted;
}
content > .container .cols {
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(260px, 1fr));
display: grid;
grid-auto-flow: dense;
}
content > .container .cols > dl {
page-break-inside: avoid;
display: inline-block;
width: 100%;
margin-top: 0.2em;
margin-bottom: 0.5em;
}
content > .container .cols > dl > dt {
font-weight: bold;
margin-bottom: 0.1em;
line-height: 1.6;
}
content > .container .cols > dl > dd {
margin-left: 1.6em;
margin-right: 0;
margin-bottom: 0.1em;
line-height: 1.6;
}
\ No newline at end of file
GITPLAC.si
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>GitPlac - Domača stran</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="nav.css">
<link rel="stylesheet" href="content.css">
</head>
<body>
<nav>
<div class="logo"></div>
<a href="https://gitplac.si">GitPlac.si</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si">Izvorna koda strani</a>
</nav>
<content>
<div class="spacer"></div>
<div class="nav">
<a class="item active" href="./index.html">Domača stran</a>
<a class="item" href="./cicd.html">CI/CD</a>
<a class="item" href="./pages.html">Pages</a>
<div class="item filler"></div>
</div>
<div class="container">
<h1>Domača stran</h1>
<p>
GitPlac.si je javno dostopna, a osebna, <span class="moreinfo" title="Gostovano na nastni infrastrukturi">self-hosted</span>
instanca programske opreme <a href="https://gitlab.com">Gitlab</a> na 🇸🇮 slovenskem omrežju z dodatnimi funkionalnostmi.
</p>
<h2>Uporabljena domena</h2>
<p>
Platforma GitPlac uporablja domeno <code>gitplac.si</code>. Avtomatizirana email sporočila so poslana iz naslovov
<code>gitlab@gitplac.si</code> ter <code>noreply@gitplac.si</code>.
</p>
<h2>Platforme, funkionalnosti ter specifike</h2>
<div class="cols">
<dl>
<dt>Uporabniški računi</dt>
<dd>Na platformi Gitplac.si si lahko ustvari uporabniški račun kdorkoli, a bo uporabniški račun ob registraciji onemogočen
za uporabo in mora biti omogočen s strani <span class="moreinfo" title="Trenutno le Aljaž S.">administratorja
platforme</span>.</dd>
</dl>
<dl>
<dt>OpenID</dt>
<dd>Večina dodatnih servisov ter funkcionalnosti, ki zahtevajo avtentikacijo imajo implementiran sistem prijave z GitPlac
računom.</dd>
</dl>
<dl>
<dt>Pages</dt>
<dd>Gostovanje statičnih spletnih strani omogoča sistem Gitlab Pages. O njem najdeš več informacij na podstrani
<a href="./pages.html">Pages</a>.</dd>
</dl>
<dl>
<dt>CI/CD</dt>
<dd>Prevajanje C++ projektov v binarne datoteke, pakiranje spletnih aplikacij v optimiziranje statične datoteke ali
build-anje Docker kontejnerjev si lahko avtomatiziraš s sistemom <a href="./cicd.html">CI/CD</a>. Delo in konfiguracijo
si lahko poenostaviš z uporabo posebej razvitih orodij.</dd>
</dl>
<dl>
<dt>Fizična lokacija podatkov</dt>
<dd>Vsi podatki, procesiranje ter obdelocanje podatkov ter varnostne kopije so locirani na privatni infrastrukturi ter
izključno na slovenskem omrežju.</dd>
</dl>
<dl>
<dt>Vzdrževanje</dt>
<dd>Gostuje ter vzdržuje Aljaž Starc. V primeru težav najdi kontakt na <a href="https://aljaxus.eu">osebni spletni
strani</a>.</dd>
</dl>
</div>
</div>
</content>
</body>
</html>
nav {
grid-column: 1 / -1;
background-color: #333;
border-bottom: 5px #08c solid;
padding: 10px 15px;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
}
/* nav > .logo {
height: 100%;
background-image: url("/archlinux-tux-si-logo.svg");
background-size: contain;
background-repeat: no-repeat;
background-position: start center;
} */
nav > a {
font: normal 100% sans-serif;
color: #999;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
font-size: 14px;
padding: 13px 15px 0;
}
nav > a:hover {
color: white;
text-decoration: none;
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>GitPlac - Pages</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="nav.css">
<link rel="stylesheet" href="content.css">
</head>
<body>
<nav>
<div class="logo"></div>
<a href="https://gitplac.si">GitPlac.si</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si">Izvorna koda strani</a>
</nav>
<content>
<div class="spacer"></div>
<div class="nav">
<a class="item" href="./index.html">Domača stran</a>
<a class="item" href="./cicd.html">CI/CD</a>
<a class="item active" href="./pages.html">Pages</a>
<div class="item filler"></div>
</div>
<div class="container">
<h1>Pages</h1>
<p>
Sistem <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/">Gitlab pages</a> ponuja funkcionalnost gostovanja statičnih
spletnih strani direktno iz repozitorijev. Te so lahko dimanično generirane ob vsaki spremembi z uporabo <a href="./cicd.html">CI/CD</a>
sistema ali statične datoteke v repozitoriju samem.
</p>
<h2>Uporabljena domena</h2>
<p>
Platforma Pages uporablja domeno <code>*.gitpage.si</code>. Če se repozitorij nahaja na naslovu <code>gitplac.si/fri-vss/zapiski-in-material</code>
se bo spletna nahajala na naslovu <code>fri-vss.gitpage.si/zapiski-in-material</code>. Več o osnovnem naslavljanju si lahko prebereš na
Gitlab-ovi <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/getting_started_part_one.html">dokumentaciji</a>.
</p>
</div>
</content>
</body>
</html>
* {
box-sizing: border-box;
}
body,
html {
margin: 0;
padding: 0;
font-family: sans-serif;
}
body {
display: grid;
grid-template-rows: 65px 68px 1fr;
grid-template-columns: 1fr minmax(170px, 960px) 1fr;
column-gap: 15px;
background: #f6f9fc;
padding-bottom: 4rem;
}
pre {
display: grid;
}
pre > code {
overflow: auto;
padding: 8px;
}
code {
background-color: #ebf1f5;
font-family: monospace;
padding: 0 2px;
border-width: 0;
border-radius: 3px;
}
a {
color: #0077bb;
text-decoration: none;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment