pages.html 1.72 KB
Newer Older
Aljaž Starc's avatar
Aljaž Starc committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>GitPlac - Pages</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="nav.css">
 <link rel="stylesheet" href="content.css">
</head>
<body>
 <nav>
  <div class="logo"></div>
  <a href="https://gitplac.si">GitPlac.si</a>
  <a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si">Izvorna koda strani</a>
 </nav>
 <content>
  <div class="spacer"></div>
  <div class="nav">
   <a class="item" href="./index.html">Domača stran</a>
   <a class="item" href="./cicd.html">CI/CD</a>
   <a class="item active" href="./pages.html">Pages</a>
   <div class="item filler"></div>
  </div>
  <div class="container">
   <h1>Pages</h1>
   <p>
    Sistem <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/">Gitlab pages</a> ponuja funkcionalnost gostovanja statičnih
    spletnih strani direktno iz repozitorijev. Te so lahko dimanično generirane ob vsaki spremembi z uporabo <a href="./cicd.html">CI/CD</a>
    sistema ali statične datoteke v repozitoriju samem.
   </p>
   <h2>Uporabljena domena</h2>
   <p>
    Platforma Pages uporablja domeno <code>*.gitpage.si</code>. Če se repozitorij nahaja na naslovu <code>gitplac.si/fri-vss/zapiski-in-material</code>
    se bo spletna nahajala na naslovu <code>fri-vss.gitpage.si/zapiski-in-material</code>. Več o osnovnem naslavljanju si lahko prebereš na
    Gitlab-ovi <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/getting_started_part_one.html">dokumentaciji</a>.
   </p>
  </div>
 </content>
</body>
</html>